Mag ik vergunningsvrij bouwen?

Mag ik vergunningsvrij bouwen?

Vergunningsvrij bouwen, iets dat bij veel mensen als muziek in de oren klinkt. Het traject van omgevingsvergunningen hoef je dan niet te volgen en je kan meteen beginnen! Maar wat komt er alsnog kijken bij vergunningsvrij bouwen en hoe weet je of je vrij mag bouwen? Lees het in deze blog!

Wanneer is iets vergunningsvrij?

Vergunningsvrij bouwen is het bouwen van een bouwwerk waar geen omgevingsvergunning voor benodigd is. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een uitbouw, dakkapel of een losstaand pand en meer van dat soort zaken. Maar nu is de vraag natuurlijk wanneer iets wel en wanneer iets niet vergunningsvrij is.

Het eerste wat je kan doen om dat te controleren is het doen van de vergunningscheck. Op de website van het omgevingsloket heb je een digitaal formulier waarin je diverse opties aan kan vinken. Aan de hand van jouw input wordt er gekeken of je vergunningsplichtig bent. Als je zeker weet dat je goed zit kan je via dezelfde website ook de vergunningsaanvraag regelen mits je vergunningsplichtig bent. Heb je de aanvraag digitaal ingediend dan zal de gemeente contact met je opnemen en met een besluit komen. Soms kan men ook met een vooroverleg komen, in dat geval vraagt men aanvullende informatie alvorens het besluit wordt genomen.

Opmerking: in complexere gevallen is dit niet altijd handig, voordat je een vergunningsaanvraag indient is het handig om met de betreffende gemeente (afdeling vergunningen) in contact te treden en het gesprek aan te gaan. Wat vinden zij belangrijk in een aanvraag en waar wordt rekening mee gehouden? Dat verschilt per gemeente. Zo heb je niet meteen een eenzijdige afwijzing maar ga je de dialoog met elkaar en werk je aan een gezamenlijke invulling in hoever dat mogelijk is.

Besluit omgevingsrecht

Naast de vergunningscheck is er ook een document waarin alle vergunningsvrije situaties staan. Dit staat in het document ‘bijlage II besluit omgevingsrecht’. Dit document is juridisch bindend. Een citaat uit dit document:

‘’voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw: 1. indien hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3’’

Zo kan je hieruit opmaken dat als je een schuur of bijgebouw meer dan 4 meer van het hoofdgebouw wil maken, dat je je aan maatvoeringen dient te houden. Wil je dus 3 meter van de erfgrens een bijgebouw zoals een garage met schuin dak dan mag het bouwwerk tot en met de nok gemeten maximaal 4,41 meter hoog zijn. Zo kan je jouw plan toetsen of het vergunningsvrij is, en zo niet waar je aan moet voldoen om het vergunningsvrij te mogen realiseren.

Conclusie

Je mag vergunningsvrij bouwen op jouw perceel als de regels dat toelaten. Je moet dus rekening houden met diverse factoren zoals hoogtes, afstand, vormgeving, oppervlaktes en meer. Hiervoor kan je de online vergunningscheck doen en daarnaast het besluit omgevingsrecht doornemen. Mocht je er zelf niet uitkomen dan kun je altijd overwegen om gebruik te maken van een adviseur in de bouw.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *