Wat is de duurzaamheid van het zonnepaneel? Onderhoudstips! 

Wat is de duurzaamheid van het zonnepaneel? Onderhoudstips! 

Het gebruik van fotovoltaïsche systemen voor de opwekking van energie is een steeds gewoner verschijnsel geworden. Wegens de talrijke voordelen, vooral in verband met zuinigheid en duurzaamheid, is deze technologie door binnenlandse gebruikers en bedrijven overgenomen.

Hoewel het nog niet zo’n recent toestel is, bestaan er toch nog twijfels over de werking ervan en over andere meer technische kwesties. Zo zijn er vaak vragen over de duurzaamheid van het zonnepaneel. In dit artikel vind je meer informatie over zonnepanelen.

Is het nodig om het regelmatig te veranderen? Is er een manier om de levensduur te verlengen? Heeft het onderhoud nodig? Dat is wat we in dit artikel zullen te weten komen. Kijk hier eens naar!

Wat is de duurzaamheid van het zonnepaneel?

Zoals je weet, behoren zonnepanelen tot de belangrijkste onderdelen van een fotovoltaïsch energieopwekking systeem. Zoals de naam al zegt, zijn zij verantwoordelijk voor het absorberen van zonnestraling en het omzetten ervan in elektrische stroom. Daarom is het onontbeerlijk dat zij in goede staat verkeren.

Een ander punt dat niet mag worden vergeten, is dat de panelen een groot deel van de kosten voor de aankoop en installatie van een fotovoltaïsch systeem vertegenwoordigen. Het is dus van essentieel belang dat dergelijke apparatuur een goede duurzaamheid heeft, zodat de investering van de gebruiker de moeite waard is, nietwaar?

De nuttige levensduur van een zonnepaneel is 25 tot 30 jaar – inclusief dit is de termijn die de fabrikanten gewoonlijk als garantie geven.

Uit sommige onderzoeken blijkt echter dat de levensduur van een zonnepaneel meer dan 40 jaar kan bedragen. Dat wil zeggen, een periode die meer dan lang genoeg is voor de gebruiker om de gedane investering terug te verdienen en te genieten van de voordelen van zonne-energie.

Hoe zorg je voor het zonnepaneel?

Een van de grootste voordelen van het fotovoltaïsche systeem is dat het zeer duurzaam is en een minimum aan onderhoud vereist. Met andere woorden, tijdens zijn nuttige levensduur zal hij geen groot onderhoud en frequente verzorging van de apparatuur vergen.

In werkelijkheid vereist het zonnepaneel, net als alle andere technologische apparatuur, elementaire voorzorgsmaatregelen. Als je dus het maximum uit jouw fotovoltaïsch energieopwekking systeem wilt halen, is het zeker de moeite waard om er zorg voor te dragen.

Reinig de zonnepanelen

Een van de fundamentele zorgen bij het zonnepaneel is het schoonmaken. Voor deze actie is geen specifieke procedure vereist, je hoeft alleen de juiste producten te gebruiken. Het ideale is dit te doen met een vochtige doek, zonder chemische producten.

Preventief onderhoud uitvoeren

Zoals we hebben gezien, kan de duurzaamheid van de zonnepanelen meer dan 30 jaar bedragen. Daarvoor is het echter van cruciaal belang preventief onderhoud uit te voeren, zelfs als alles perfect werkt.

Het ideaal is dus dat er van tijd tot tijd maatregelen worden genomen. Op die manier vermijdt je ernstigere gebreken en verhoogt je de duurzaamheid van de platen.

Bron: Dakscan voor Zonnepanelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *